Prva certificirana banka jajnih stanica u Austriji

Jajne stanice naših donatorica tj., darovateljica ispunjavaju internacionalne kriterije kvaliteta.

Neke žene iz različitih razloga ne mogu producirati optimalne jajne stanice. Kako bismo ipak ispunili želju za djetetom za kojim žudite nudimo jajne stanice pomno odabranih donatorica jajašaca.

Kako izgleda zakonska osnova?

Izvod iz Zakona o medicinskoj oplodnji i reprodukciji: Za žene koje se nalaze u ranom klimakteriju ili za one žene koje na osnovu prethodne bolesti ne raspolažu dovoljnim brojem rezerve jajnih stanica je 2015 god. legalizirana donacija jajnih stanica. Preduvjet je da donatorica jajašaca nije starija od 30 godina, a primateljica ne smije biti starija od 45 godina. Kod ovog postupka se jajne stanice donatorice oplođavaju sjemenom muškarca, pri čemu nastaju embriji. Isti se potom vraćaju u uterus žene. Na taj način začeto dijete ima pravo (kao i kod postupka sa sjemenom donatora) da sazna identitet donatorice kada napuni 14.  godinu života. Ista nije u obvezi uzdržavanja. Dodatno zakon ukazuje na, u zakonu predviđenu zabranu komercijalizacije, što znači da donatorica jajašaca za svoju donaciju ne smije zahtijevati naknadu.

Zabranjeno je posredovanje i komercijalizacija donacija sjemena i jajašaca. Radi najveće moguće sigurnosti dozvoljeno je korištenje doniranih sjemena i jajašaca donatora s najviše tri braka, bračne parove ili zavedene životne zajednice. Stoga pohrana neoplođenih jajnih stanica za sopstvene svrhe nije dozvoljena, iznimno kod postojanja medicinskih razloga. U Austriji ostaje zabranjeno i zamjensko majčinstvo.


Donatorica

Kako se odvija selekcija jajnih stanica?

Dobrovoljne donatorice moraju ispuniti najstrožije kriterije i dolaziti redovno na kontrolne preglede. Pri tom veliku ulogu uostalom ima: ne postojanje zaraznih bolesti, isključenje nasljednih bolesti, integritet i fertilitet. Ime donatorice ostaje anonimno. Ona ne saznaje koja primateljica je primila njenu jajnu stanicu.

Tijek donacije

Kod takozvanog postupka vitrifikacije (tehnika zamrzavanja) uzimaju se deset do dvanaest jajnih stanica, koja se u djeliću sekunde zamrzavaju na temperaturu od -197°C . Nagli pad temperature izaziva tzv. temperaturni šok. U međuvremenu je znanstveno dokazano i osigurano da zamrzavanje ne umanjuje kvalitet stanica.

Na koji se način vrši odabir donatorica?

Polazi se od principa sličnosti. Tko sliči na nekog ima i slične gene. Za odabir prikladnih donatorica su dakle odlučujući činitelji boja očiju, ten, boja kose, tjelesna visina i težina. Čak i najviši stupanj strukovne izobrazbe i sposobnosti su bitni kriteriji odabira. Krvna grupa oba partnera se određuje, kako bismo i u tom pogledu osigurali sličnost u obitelji.

Koji rizik postoji za donatoricu?

Svaka donatorica ponajprije dobiva kvalificiranu izjavu o svom zdravstvenom stanju i izjavu o vitalnosti jajnih stanica tzv. „Ferticheck“, što znači provjeru kvalitete jajnih stanica.
Faza stimulacije se u pravilu dobro podnosi. Rastući folikuli u jajnicima mogu prouzročiti jedan određen nivo bolova. Rizik zahvata je kod vremenski veoma kratke anestezije veoma neznatan. Kod do sada aktuelno izvršenih 8.400 vađenja jajašaca u našem institute samo je dva puta došlo do jedne lokalne upale, a u jednom slučaju je urin bio krvav radi ozljede mokraćnog mjehura iglom.
Stvaranje sindroma hiperstimulacije jajnika koji se pojavi prije svega kada nastupi trudnoća u praksi možemo isključiti, jer vršimo vremenski veoma uske kontrole i nadziranje žene. Moguća psihička opterećenja spriječavamo našim stalno dostupnim timom stručnjaka savjetnika.

Primateljica

Pretpostavke

Potencijalna ciljna skupina: Žene, uobičajeno preko 40 god., kod kojih je bilo više neuspješnih pokušaja pomognute oplodnje putem IVF-a , a naročito ako se kao uzrok smatra loš kvalitet jajašaca, ili ukoliko kod žene postoji nasljedna genetska bolest, koja bi mogla jako naškoditi dijetetu.
Ovu indikaciju je moguće prije razjasniti pomoću preimplatacijske genetske dijagnostike. Prethodne kemoterapije, operacije na jajnicima ili ne postojanje jajnika od rođenja su dodatni razlozi da se uzme u obzir donacija jajnih stanica.

Tijek

Na početku se vrši opsežan razgovor u kojem zajednički ustanovljavamo da li je donacija jajnih stanica podobna metoda oplodnje. Ukoliko je pacijentica prikladna kao primateljica vrši se reguliranje njenog ciklusa hormonskom stimulacijom i prilagođavanje za umetanje jajašaca. Dok se vrši stimulacije donatorice vrši se istovremeno i sinkronizacija menstrualnog ciklusa primateljice. Nekoliko dana kasnije se pod kratkom narkozom od donatorice uzima jajašce i potom se isto oplođava sjemenom partnera. Na taj način začeti embriji se umeću primateljici.

Rizik za primateljicu

U ciklusu primateljice vrši se priprema sluznice maternice uzimanjem hormonskih tableta. Potom slijedi embriotransfer. Psihičko opterećenje koje nastaje u vremenu čekanja da li je došlo do začeća jednako je opterećenju koje nastaje i ukoliko se primjene i sopstvene jajne stanice.
Na osnovu mlađe starosne dobi donatorice polazi se od toga, da je rizik za kromosomske anomalije kod novorođenčeta niži nego kod primateljice.

Informacije

U okviru našeg radnog vremena Vam rado telefonski stojimo na raspolaganju
Tel. Nr.: +43 (0) 3136 55 111.